Ewolucja morskich szant: od tradycji do współczesności Ewolucja morskich szant, pierwotnie używanych przez marynarzy do…